Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2022-04-29

 

Såhär hanterar Commended AB dina personuppgifter

Commended värnar om dina personuppgifter och du ska alltid känna dig trygg med vår behandling dina personuppgifter. I denna integritetspolicy hittar du information om vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål personuppgifterna behandlas, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge Commended behandlar dina uppgifter samt dina rättigheter.

 

Personuppgiftsansvarig

Commended AB (559285-0753, c/o Create Remain AB, Tullgränd 4, 111 30 Stockholm) är personuppgiftsansvarig för behandlingar av dina personuppgifter. Om du har frågor kring vår hantering eller dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på [email protected].

 

Innehåll

 

Personuppgifter Commended behandlar

Commended behandlar personuppgifter om konsulter och potentiella konsulter i Commendeds nätverk som (i) aktivt sökt ett uppdrag och/eller (ii) Commended har hittat genom uppsökande aktiviteter (search). Konsulters personuppgifter behandlas även för användare på Commendeds kompetensplattform.

För att kunna erbjuda konsulttjänster och marknadsaktiviteter till kunder och potentiella kunder behandlar Commended personuppgifter om kontaktpersoner hos befintliga och potentiella kunder. Personuppgifter behandlas även för kontaktpersoner hos leverantörer som Commended köper tjänster och produkter av.

För att administrera omdömen om kunder och konsulter behandlar Commended referenspersoners personuppgifter.

 

Ändamål och laglig grund för Commendeds behandling av dina personuppgifter

 

Konsulter och potentiella konsulter

Commendeds hantering av dina personuppgifter syftar till att främja dina möjligheteter till att få konsultuppdrag, nedan beskrivs mer i detalj hur vi använder dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

 • Namn, telefonnummer, e-postadress samt övriga kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter för att vi ska identifiera och kommunicera med dig på ett korrekt och effektivt sätt
 • Kompetenser och tidigare erfarenheter inhämtat från din CV, din LinkedIn-profil eller genom intervjuer och referenstagning med av dig tillhandahållna referenser
 • Information om kunskaper och förmågor utifrån de uppgifter du tillhandahåller på vår kompetensportal
 • Fotografier om dessa finns tillgängligt i din CV eller på din LinkedIn-profil
 • Övriga personuppgifter som du väljer att delge oss i ditt CV och eventuellt andra uppladdade eller delade dokument*

Commended strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt att inte hantera ditt personnummer och vi uppskattar därför om din CV inte innehåller ditt personnummer.

*Vi avråder dig för att delge oss känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av personuppgifter) gällande exempelvis; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person. I händelse av att du ändå skulle delge oss denna typ av uppgifter förbehåller vi oss rätten att utan ditt medgivande radera dessa uppgifter liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

Vad använder vi dina personuppgifter till?
Vi använder dina personuppgifter för att utvärdera och bedöma dina kompetenser så som yrkes-, begåvnings- och personlighetsmässigt. Detta gör vi för att kunna erbjuda dig relevanta konsultuppdrag.

Dina personuppgifter används även för att förse dig med information eller inbjudningar som vi bedömer är relevant för dig via e-post, digitala och/eller sociala medier samt löpande kommunikation kring uppdrag du har sökt.

Inom vår kompetensplattform använder vi dina personuppgifter för att analysera dina kompetenser samt förse dig med en kompetensprofil. Inom plattformen använder vi även pseudonymiserad data för att bibehålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster.

Från vem samlar vi in dina personuppgifter?
Vi får uppgifterna från dig i samband med kontakt med dig för ett potentiellt konsultuppdrag alternativt om du kontaktar oss för en spontanansökan av konsultuppdrag.

Vi samlar in uppgifterna från referensperson, kunder, via LinkedIn eller annan persons nätverk.

Vi samlar in uppgifterna när du mailar eller ringer oss i något ärende och lämnar dina kontaktuppgifter.

Med vem delar vi informationen?
För att tillhandahålla konsultuppdrag delar vi dina personuppgifter med våra kunder. Vi informerar självfallet alltid dig innan vi delar dina personuppgifter med kund, referens eller liknande person.

Vidare kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Laglig grund behandling av dina personuppgifter

Fullgörande av avtal
Den huvudsakliga lagliga grunden för Commendeds behandling av dina personuppgifter är att ingå eller fullgöra ett avtal med dig, exempelvis genom att du genomför ett uppdrag för oss eller använder vår kompetensplattform. Detta omfattar exempelvis följande ändamål:

 • Inhämtande av dina personuppgifter för att ingå och dokumentera avtal med dig
 • Administration av dina personuppgifter för tidrapportering och fakturering
 • Analys av dina kompetenser i vår kompetensplattform
 • Administration av kompetensplattformen för att presentera din kompetensprofil för våra kunder och erbjuda dig konsultuppdrag

Commendeds arbetar digitalt vilket medför att vi använder oss av profilering av dina personuppgifter när vi beräknar din professionella profil i vår kompetensplattform. Vi använder inget automatiserat beslutsfattande baserat på dina personuppgifter.

Berättigat intresse
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt utifrån en intresseavvägning vilket innebär att vi har vägt vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter mot dina intressen eller rättigheter och bedömt att vårt intresse väger tyngre. Exempel på berättigade intressen är behandlingar för:

 • Matchning av dina kompetenser mot våra kunders behov av konsultstöd
 • Att identifiera potentiella uppdrag som matchar din profil samt erbjuda dig konsultuppdrag
 • Felsökning, kvalitetssäkring och testning av vår kompetensplattform
 • Att utföra marknads- och kundnöjdhetsundersökningar samt andra marknadsaktiviteter
 • Att tillvarata och försvara rättsliga anspråk
 • Analyser för affärsutveckling och produktutveckling av vår kompetensplattform
 • Analyser för att förbättra eller anpassa din användarupplevelse

Lagkrav eller rättsliga förpliktelser
Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut, exempelvis bokföringslagen.

 

Befintliga och potentiella kunder och leverantörer

Commendeds hantering av dina personuppgifter syftar till att tillhandahålla tjänster till våra kunder och köpa tjänster eller produkter av våra leverantörer. Nedan beskrivs mer i detalj hur vi använder dina personuppgifter i din roll som kontaktperson för kund eller leverantör till Commended.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

 • Namn, titel, telefon och e-postadress till arbetet samt övriga kontaktuppgifter till dig för att Commended ska kunna kommunicera med dig på ett korrekt och effektivt sätt
 • Mötesanteckningar och noteringar i samband med potentiella, pågående och avslutade kunduppdrag

Vad använder vi dina personuppgifter till?
Commended behandlar dina personuppgifter i din roll som representant av kund för att kommunicera, ingå och dokumentera avtal med det bolag som du representerar. Dina personuppgifter behandlas också för att kontakta och bearbeta nyckelpersoner hos kund och marknadsföra våra tjänster samt för att genomföra kundnöjdhetsundersökningar.

Commended behandlar dina personuppgifter i din roll som leverantör för att kommunicera, ingå och dokumentera avtal med det bolag som du representerar.

Från vem samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar in dina personuppgifter i din roll som representant av kund direkt från dig, din arbetsgivare eller kollega i samband med att vi erbjuder kunden konsulttjänster. Du kan också lämna dina personuppgifter till Commended genom att anmäla dig till eller besöka något av våra event eller lämna intresse av att bli kontaktad av oss. Commended kan även söka fram dina personuppgifter via exempelvis LinkedIn eller på ditt företags hemsida.

Vi samlar in dina personuppgifter i din roll som representant av leverantör direkt från dig, din arbetsgivare eller kollega i samband med att vi köper tjänster eller produkter från leverantören.

Med vem delar vi informationen?
I samband med konsultuppdrag kan vi komma att dela dina personuppgifter som representant för Commendeds kund med andra bolag inom Capacentkoncernen.

Commended delar dina personuppgifter som representant för kund med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften.

Laglig grund behandling av dina personuppgifter

Berättigat intresse
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt utifrån en intresseavvägning vilket innebär att vi har vägt vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter mot dina intressen eller rättigheter och bedömt att vårt intresse väger tyngre, exempel på berättigade intressen är behandlingar för:

 • Inhämtande av dina personuppgifter för att ingå och dokumentera avtal med det bolag som du representerar
 • Administration av dina personuppgifter i samband med fakturering av det bolag som du representerar
 • Matchning av konsulter gentemot behov av konsultstöd från det bolag som du representerar
 • Att utföra marknads- och kundnöjdhetsundersökningar samt andra marknadsaktiviteter
 • Att tillvarata och försvara rättsliga anspråk

Lagkrav eller rättsliga förpliktelser
Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut, exempelvis bokföringslagen.

 

Referenspersoner

Commendeds hantering av dina personuppgifter syftar till att vi ska kunna administrera dina omdömen och kommunicera med dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

 • Namn, titel, telefon och e-postadress samt övriga kontaktuppgifter till dig för att Commended ska kunna kommunicera med dig på ett korrekt och effektivt sätt
 • Uppgift om referenspersons relation till konsult
 • Verifiering av konsulters kunskaper och förmågor
 • Mötesanteckningar och noteringar i samband med referenstagning

Vad använder vi dina personuppgifter till?
I samband med konsultuppdrag händer det att vi tar kontakt med dig för att få information om hur en konsult har fungerat på en arbetsplats. För att möjliggöra detta behöver Commended ha dina personuppgifter i din roll som referensperson.

Från vem samlar vi in dina personuppgifter?
Commended samlar in dina personuppgifter från en konsult eller kollega som du tidigare har haft kontakt med.

Commended kan även samla in dina personuppgifter via Commendeds professionella nätverk på exempelvis LinkedIn.

Med vem delar vi informationen?
Vi delar personuppgifter med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften.

Laglig grund behandling av dina personuppgifter

Fullgörande av avtal
När du lämnar omdömen på Commendeds kompetensplattform behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Inhämtande av dina personuppgifter för att ingå och dokumentera avtal med dig
 • Analys av dina omdömen i vår kompetensplattform

Berättigat intresse
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt utifrån en intresseavvägning vilket innebär att vi har vägt vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter mot dina intressen eller rättigheter och bedömt att vårt intresse väger tyngre. Exempel på berättigade intressen är behandlingar för:

 • Felsökning, kvalitetssäkring och testning av vår kompetensplattform
 • Analyser för affärsutveckling och produktutveckling av vår kompetensplattform
 • Analyser för att förbättra eller anpassa din användarupplevelse
 • Att tillvarata och försvara rättsliga anspråk

Lagkrav eller rättsliga förpliktelser
Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

 

Företagsöverlåtelser

Commendeds hantering av dina personuppgifter vid ett eventuellt förvärv av en tredje part eller vid omstrukturering av verksamheter i den koncern där Commended ingår.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

 • Namn, telefonnummer, e-postadress samt övriga kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter för att vi ska identifiera och kommunicera med dig på ett korrekt och effektivt sätt
 • Kompetenser och tidigare erfarenheter inhämtat från din CV, din LinkedIn-profil eller genom intervjuer och referenstagning med av dig tillhandahållna referenser
 • Information om kunskaper och förmågor utifrån de uppgifter du tillhandahåller på vår kompetensportal
 • Fotografier om dessa finns tillgängligt i din CV eller på din LinkedIn-profil
 • Uppgift om referenspersons relation till konsult
 • Verifiering av konsulters kunskaper och förmågor
 • Mötesanteckningar och noteringar i samband med referenstagning
 • Övriga personuppgifter som du väljer att delge oss i ditt CV och eventuellt andra uppladdade eller delade dokument

Vad använder vi dina personuppgifter till?
Om en tredje part förvärvar Commended eller om verksamheter inom den koncern där Commended ingår omstruktureras kommer Commended att lämna dina personuppgifter till det övertagande bolaget. Det övertagande bolaget kommer att fortsätta behandla dina och andra konsulters personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy, om inte annat kommuniceras i samband med övertagandet.

Från vem samlar vi in dina personuppgifter?
Från dig och på de övriga sätt som framgår i personuppgiftspolicyn.

Med vem delar vi informationen?
Enbart med det övertagande bolaget och deras rådgivare.

Laglig grund behandling av dina personuppgifter

Berättigat intresse
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt utifrån en intresseavvägning vilket innebär att vi har vägt vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter mot dina intressen eller rättigheter och bedömt att vårt intresse väger tyngre. Exempel på berättigade intressen är behandlingar för:

 • Att överlåta Commendeds verksamhet till ett annat bolag
 • Att omstrukturera verksamheter inom den koncern Commended ingår

Lagkrav eller rättsliga förpliktelser
Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Commended behandlar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster och produkter som vi har avtal kring samt en tid därefter.

När Commended behandlar dina personuppgifter för andra ändamål än avtalet kan annan tid för behandlingen gälla. Detta kan exempelvis var att kunna uppfylla bokföringskrav (sju år efter innevarande år) eller erbjuda våra konsulter potentiella uppdrag (tre år från senaste kontakten).

Commended kommer enbart behandla dina uppgifter för de ändamål och de lagliga grunder vi har och så länge som exempelvis ett berättigat intresse kvarstår. När en laglig grund upphör men en annan kvarstår fortsätter personuppgifterna endast att behandlas för den eller de lagliga grunderna som vi har.

 

Överföring till tredje land (land utanför EU och EES)

Under Commendeds behandling av dina personuppgifter sker ingen överföring till tredje land.

 

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Nedan kommer en kort förklaring av några av dessa rättigheter.

Rätta och begränsa dina personuppgifter
Om du anser att den information vi har om dig är fel eller saknar något har du rätt att få detta korrigerat eller kompletterat. Du kan även i vissa fall begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas till endast lagring, exempelvis under tiden rättelse sker eller i väntan på kontroll av om vårt berättigade intresse till en behandling du har invänt mot väger tyngre än ditt berättigade intresse.

Rätten att bli bortglömd
Du har rätt att begära och få din information raderad när den inte längre är nödvändig för en laglig grund. Om du använder någon av våra tjänster eller produkter kan du inte begära att uppgifter raderas. Det finns även lagkrav som förhindrar oss från att radera viss information även efter att dina tjänster eller produkter eller annan relation till Commended avslutats. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftningen. I dessa fall ser vi då till att sådan information inte behandlas annat än i den utsträckning det krävs för att vi ska uppfylla dessa skyldigheter.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag
Du kan be att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig via ett registerutdrag. Registerutdraget är kostnadsfritt och du begär det genom att kontakta oss på [email protected]. Under vissa förutsättningar har du även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart skick för överföring till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

Rätt att invända mot viss behandling
Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter på grund av skäl som har att göra med din specifika situation. Detta gäller när behandlingen baserar sig på ett berättigat intresse som vi har bedömt att vi har. En invändning från dig innebär att vi gör en ny bedömning av situationen.

 

Våra kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med Commended AB angående dina personuppgifter kan du göra det genom att skicka e-post till [email protected]. Du är välkommen att ställa frågor om våra behandlingar av dina personuppgifter samt begära registerutdrag, ändring, radering av dina personuppgifter eller göra gällande någon annan av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du kan även anmäla om du misstänker att dina personuppgifter på något sätt kommit obehöriga tillhanda samt skicka in synpunkter eller förslag rörande vår integritetspolicy.

Du kontaktar oss brevledes genom att skicka ett brev till
Commended AB
c/o iOffice Business Center
Vasagatan 10
111 20 Stockholm

 

Tillsynsmyndighet

Om du anser att Commended AB har brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten, de är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-657 61 00
E-post: [email protected]
Fax: 08-652 86 52
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Se mer på deras hemsida https://www.imy.se/ om information om Dataskyddsförordningen – GDPR.